YAŞAM BOYU ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Üniversite son sınıf öğrencisi olarak söyleyebilirim ki eğer hayatıma sadece örgün eğitim modeliyle devam etseydim, şu an içinde yaşattığım birey var olmazdı. Biraz kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam, üniversite sınavına çok çalışarak derece yaptım ve bu beni bir süre memnun etti fakat yeterli olmadığını biliyordum. Üniversiteye ApplyBau sayesinde puanımla değil, projelerimle girdim. Örgün öğretimim başladığı andan itibaren okulda aldığım derslerle sınırlı kalmayacağımı biliyordum. Bir kulüp açmalıydım ve başkanlığını yürütme tecrübesini yaşamalıydım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve feminizm ile ilgili bir kulüp açmaya karar verdim. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmam gerekiyordu, sponsor bulmam gerekiyordu. Aslında, bir noktada girişimciliği öğrenmeye başlamıştım. Bir şeyi yoktan var etmeyi deneyimledim ve bu deneyim bana sonsuz olanaklar sağladı. Sadece bir kulüp yönetmekten çok daha fazlasını öğrendim, öğrettim. Liderlik nedir, nasıl yapılmalıdır ya da nasıl yapılmamalıdır, bunu öğrendim. Gelecekte kendimi nerede, ne yaparken gördüğümü keşfettim. Bu öğrendiklerimi koruyabilmek veya kurumsal basamaklarımı yükseltebilmek için her zaman ek öğrenmeye ihtiyacım olacak. Bu tarz fırsatlar, geleceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak araçlardır. Hayatın içinden öğrendiğiniz beceriler, bir şirkette ilerlemenize veya başka bir şirkette başka bir pozisyon almanıza yardımcı olacaktır. En güzeli ise kendi işinizi kurmaya yardımcı olabilir! En özel yanı da bu! Gerçekten kim olduğumuza ışık tutacak bir deneyim oluyor.

--

--

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Corbiz

Corbiz

4 Followers

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.