YAŞAM BOYU ÖĞRENMEK VE ÖĞRETMEK

Corbiz
6 min readFeb 18, 2021

You can find English translation is below!

Çevremize baktığımızda küçüklüğümüzden beri, okula başladığımız günden beri belirli kalıpların içine sıkıştığımızı görmek çok da zor değil. Belli kalıpların içine sıkışarak öğrenmeyi ilk olarak okulda değil, aile içinde deneyimliyoruz ve bu zihnimizde yaşam boyu kodlanıyor. Bu kodları kırmak ve yerine yeni dinamikleri kurmak da aslında bizim elimizde. Geçen hafta katılmış olduğum yaygınlaştırma etkinliğinden sonra şu ana kadar almış olduğum eğitimleri, bu eğitimlerin bana verilme şekillerini düşündüm. Hangilerinin bende uzun süreli etki ettiği yönüne bakmaya karar verdim ve benden yaşça büyük, bir noktada da saygı duymak zorunda olduğum öğretmenlerimin yerine bana yaşça yakın insanların öğrettiği şeylerin zihnimde daha kalıcı olduğunu fark ettim. Doğduğum andan itibaren zihnime yerleşen ve yapmaya devam ettiğim birçok şeyin bana akranlarımdan kaldığını bile söyleyebilirim sizlere.

Öğrenme dediğimiz süreç, nefes aldığımız süre boyunca devam ediyor. Yaşam boyu öğrenme, zaten bir bireyin sürekli beceri ve bilgi birikimini arttırmasıyla oluşan bir durum. Biraz teknik bilgilere bakacak olursak hayat boyu öğrenmenin ilk özelliği, örgün, yaygın ve gayri resmi eğitim ve öğretim türlerini kapsamasıdır. Örgün öğrenme, ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan hiyerarşik olarak yapılandırılmış okul sistemini ve teknik ve mesleki eğitim için iş dünyasında oluşturulan okul benzeri programları içeriyor. Yaygın öğrenme, bireylerin tutumlarını, değerlerini, becerilerini ve bilgilerini günlük deneyimlerden ve çevrelerindeki, ailelerinden ve komşularından, işten ve oyundan gelen eğitimsel etkiler ve kaynaklardan edindikleri yaşam boyu sürecek bir öğrenme çeşididir. Tanımlarına baktığımızda bile yaygın öğrenmenin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

Üniversite son sınıf öğrencisi olarak söyleyebilirim ki eğer hayatıma sadece örgün eğitim modeliyle devam etseydim, şu an içinde yaşattığım birey var olmazdı. Biraz kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam, üniversite sınavına çok çalışarak derece yaptım ve bu beni bir süre memnun etti fakat yeterli olmadığını biliyordum. Üniversiteye ApplyBau sayesinde puanımla değil, projelerimle girdim. Örgün öğretimim başladığı andan itibaren okulda aldığım derslerle sınırlı kalmayacağımı biliyordum. Bir kulüp açmalıydım ve başkanlığını yürütme tecrübesini yaşamalıydım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve feminizm ile ilgili bir kulüp açmaya karar verdim. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmam gerekiyordu, sponsor bulmam gerekiyordu. Aslında, bir noktada girişimciliği öğrenmeye başlamıştım. Bir şeyi yoktan var etmeyi deneyimledim ve bu deneyim bana sonsuz olanaklar sağladı. Sadece bir kulüp yönetmekten çok daha fazlasını öğrendim, öğrettim. Liderlik nedir, nasıl yapılmalıdır ya da nasıl yapılmamalıdır, bunu öğrendim. Gelecekte kendimi nerede, ne yaparken gördüğümü keşfettim. Bu öğrendiklerimi koruyabilmek veya kurumsal basamaklarımı yükseltebilmek için her zaman ek öğrenmeye ihtiyacım olacak. Bu tarz fırsatlar, geleceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak araçlardır. Hayatın içinden öğrendiğiniz beceriler, bir şirkette ilerlemenize veya başka bir şirkette başka bir pozisyon almanıza yardımcı olacaktır. En güzeli ise kendi işinizi kurmaya yardımcı olabilir! En özel yanı da bu! Gerçekten kim olduğumuza ışık tutacak bir deneyim oluyor.

Devletin size sunduğu imkanlardan daha fazlasını istediğinizde, kendi imkanlarınızı kendiniz yaratmaya başlıyorsunuz. Bu da örgün eğitim hayatınızın dışına çıktığınızda başlıyor. Akademik olarak ne kadar ilerlemek isterseniz ilerleyin, eğer sadece örgün eğitimde takılı kalırsanız, hayata farklı bir açıdan asla bakamazsınız, diğer insanları ve kültürleri anlamak zorlaşır, gündemi takip etmek zorlaşır. Böylesine küreselleşen bir yüzyılda yaşarken çekeceğiniz sıkıntılar da büyük olabilir.

Deneyimlediğimiz eğitim sistemi içinde bilgi almayı öğreniyoruz, öğrenmek bize öğretilen bir şey asla olmadı. Belki de en büyük sıkıntı burada başlıyor. Mezun olduğumuzda tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaygın eğitim ve öğrenimin de mucizesi burada başlıyor. Resmi olmayan bir ortama edinilen bilgiler hayatın içinden ve uygulanabilir oluyor. Balık almayı değil, balık tutmayı öğreniyorsunuz. Daha sonrasında ise balık tutturmayı öğretiyorsunuz ve bu döngü zenginleşerek akranlar arasında devam ediyor. Resmi olmayan eğitim her şekilde olabilir, yeteneklerinize ve becerilerinize uygun herhangi bir eğitim modeli bulabilirsiniz çünkü burada özgürsünüz! Sorulan soruların cevaplarını bulabilen bir gençlik değil, soruları yıkıp bambaşka sorular yaratan bir nesil olmamız dileğiyle!

LIFELONG LEARNING

When we look at our environment, it is not difficult to see that we have been stuck in certain patterns since the day we started school. We first experience learning by being stuck in certain patterns, not at school, but within the family, and this is coded in our minds for life. It is actually in our hands to break these codes and replace them with new dynamics. After the dissemination event I attended last week, I thought about the trainings I have received so far and the ways these trainings were given to me. I decided to look at the direction of which ones had a long-lasting effect on me and realized that the things that were taught by people close to me were more permanent in my mind than my older teachers and at one point the teachers I had to respect. I can even tell you that many things that have settled in my mind since the moment I was born and that I continue to do are left to me by my peers.

The process we call learning continues throughout the time we breathe. Lifelong learning is a situation that occurs when an individual constantly increases his / her skills and knowledge. If we look at some technical information, the first feature of lifelong learning is that it covers both formal and non-formal / informal education and training types. Formal learning includes a hierarchically structured school system from primary school to university and school-like programs created in the business world for technical and vocational education. Non-formal learning is a lifelong type of learning in which individuals acquire their attitudes, values, skills, and knowledge from daily experiences and educational influences and resources from their environment, families and neighbors, work, and play. Even when we look at its definitions, we can see how important non-formal learning is for human life.

As a senior university student, I can say that if I continued my life with only the formal education model, the individual I am living in now would not exist. If I talk about my own experience, I got a degree in the university entrance exam by working hard and this pleased me for a while, but I knew it was not enough. I entered the university not with my score, but with my projects, thanks to ApplyBau. From the moment my formal education started, I knew that I would not be limited to the lessons I took at school. I should have opened a club and had the experience of running its president. I decided to open a club dedicated to gender inequality and feminism. I had to cooperate with non-governmental organizations, I had to find sponsors. Actually, at some point, I started learning entrepreneurship. I experienced creating something out of nothing, and this experience gave me endless possibilities. I learned and taught much more than just running a club. I learned what leadership is, how to do it or how not to do it. I discovered where and what I saw myself doing in the future. I will always need additional learning to retain what I have learned or to improve my corporate ladder. These kinds of opportunities are tools to help you learn more about your future. The skills you learn from life’s life will help you progress or take another position in a company or another company. Best of all, it can help you start your own business! This is the most special thing! It is an experience that will shed light on who we are.

When you want more than what the state offers you, you start to create your possibilities. This starts when you step outside of your formal education life. No matter how far you want to progress academically if you just get stuck informal education, you will never be able to look at life from a different angle, it becomes difficult to understand other people and cultures, it becomes difficult to follow the agenda. The troubles you will face while living in such a global century may also be great.

In the education system, we experience, we learn to receive information, learning has never been something we have been taught. Perhaps the biggest trouble starts here. We don’t know exactly what to do when we graduate. The miracle of non-formal education also starts here. Information acquired in an informal environment becomes practical and applicable from life. You are learning how to fish, not to buy fish. Later, you teach how to catch fish, and this cycle continues between peers, enriching. Informal education can take any form, by the way. You can find any training model that suits your abilities and skills because here you are free! We hope that we are not a youth that can find answers to the questions asked, but a generation that destroys questions and creates completely different questions!

Gülnihal Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya/Sosyoloji öğrencisi, Corbiz Cooper, Blog Yazarı, Editör, Podcaster. Bahçeşehir University New Media / Sociology student, Corbiz Cooper, Editor, Blogger, Podcaster

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.