Hareketin dönüştüğü yer: MoveMe

Corbiz
4 min readOct 8, 2023

--

English version is below!

Dans ve tiyatro sanatları, insanların duygularını ifade etmenin ve kendilerini ifade etmenin güçlü araçlarıdır. Bir proje olarak tasarlanan “MoveMe Projesi,” bu sanat dallarını sadece sahne sanatları olarak değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal dönüşüm araçları olarak da kullanıyor. Proje, katılımcılarına sadece dans ve tiyatro becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda öz farkındalık ve sözsüz iletişim gibi hayatın farklı yönlerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

MoveMe projesi temelde çağdaş dans, hareket ve süreç dramasını kullanmaya yönelik beceri ve yeterlilikleri artırmak isteyen gençlerle NEET durumundaki gençleri birleştiriyor da diyebiliriz. Ben de bu projenin katılımcılarından biri olarak sizlerle bu eşşiz deneyimimi paylaşmak istiyorum!

Öncelikle facilitatorlarımız, Zoran ve Sale, bizi bu yolculuğa çıkardıklarında, bedenlerimizin sadece dansın ritmiyle değil, aynı zamanda iç dünyamızın derinlikleriyle de uyumlu bir şekilde nasıl hareket edebileceğimizi öğrettiler. Bu deneyim, bedenlerimizi daha yakından tanımamıza ve duygusal dünyamızın derinliklerine inmemize yardımcı olmuştu. Aslında, hareket temelli etkinliklerin öz farkındalık geliştirme ve sözsüz iletişim becerilerini nasıl güçlendirebileceğini fark etmek de bir o kadar şaşırtıcıydı.

Ancak MoveMe Projesi sadece kişisel bir dönüşüm aracı değildi. Proje, özellikle dezavantajlı ve kırılgan gruplarla çalışırken beden dilinin, jest, mimiklerin, dans ve tiyatro gibi hareket temelli etkinliklerin önemini tekrar hatırlamamı sağladı diyebilirim. Bu dezavantajlı gruplar, genellikle kelimelerle kendini ifade etmekte zorlanırlar ve bu nedenle beden dili ve sanatın gücü onlara daha farklı bir ifade ve iletişim yöntemi sunuyor. Yaptığımız aktiviteler, bu grupların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve topluma daha aktif bir şekilde katılmalarına olanak tanıyacak nitelikteydi!

Proje sırasında, farklı ülkelerden katılan katılımcılar sayesinde de, farklı coğrafyalardaki dezavantajlı gençlerin yaşadıkları sorunlar hakkında oldukça bilgi sahibi oldum! Ayrıca, sosyo-politik durumlar ve bu gruplara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda dafarklı yaklaşımlar öğrendik. Bu çok kültürlü ortam, sorunların paylaşılması, çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesi ve fikir alışverişlerini teşvik etmesi açısından keisnlikle çok verimliydi. Bu, projenin sadece dans ve tiyatro eğitimi sunmanın ötesinde, projeye katılan herkesin farklı kültürlerdeki gençlerin yaşadıkları sorunlara daha geniş bir bakış açısı kazandırmasını sağladı.

Özetle diyebilirim ki MoveMe Projesi, sadece dans ve tiyatro becerilerini öğretmekle kalmadı, aynı zamanda öz farkındalık, sözsüz iletişim, ve çok kültürlü bir bakış açısı kazandırarak gençler için yeni bir yol haritası sundu. Bu proje, dans ve tiyatronun insanların iç dünyalarını ve toplumsal meseleleri nasıl anlama ve ifade etme konusunda güçlü araçlar olduğunu da göstermiş oldu! Bir adım daha ileri giderek, bu sanatların insanların yaşamlarını dönüştüren ve toplumları bir araya getiren birleştirici güçler olduğunu keşfettik. MoveMe Projesi, sadece bir sanat projesi değil, aynı zamanda bir dönüşüm ve birleşim projesi olarak kalbimde özel bir yer edindi….

Buna benzer projelerden, eğitimlerden haberdar olmak istiyorsanız bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın!

Instagram

Twitter

LinkedIn

Where movement transforms: MoveMe

Dance and theater arts are powerful tools for people to express their emotions and express themselves. Designed as a project, the “MoveMe Project” uses these branches of art not only as performing arts, but also as tools of individual and social transformation. The project not only provides its participants with dance and theater skills, but also allows them to explore different aspects of life such as self-awareness and non-verbal communication.

We can also say that the MoveMe project basically unites NEET young people with young people who want to increase their skills and competencies in using contemporary dance, movement and process drama. As one of the participants of this project, I would like to share this unique experience with you!

First of all, when our facilitators, Zoran and Sale, took us on this journey, they taught us how to move our bodies in harmony not only with the rhythm of the dance, but also with the depths of our inner world. This experience helped us get to know our bodies more closely and delve deeper into our emotional world. In fact, it was just as surprising to realize how movement-based activities can strengthen self-awareness and non-verbal communication skills.

However the MoveMe Project wasn’t just a personal transformation tool. I can say that the project made me remember the importance of non-verbal communication and movement-based activities such as dance and theater, especially when working with disadvantaged and vulnerable groups. These disadvantaged groups often have difficulty expressing themselves with words, and therefore the power of body language and art offers them a different method of expression and communication. The activities we carried out were such that they would allow these groups to express themselves better and participate more actively in society!

During the project, thanks to the participants from different countries, I learned a lot about the problems experienced by disadvantaged young people in different geographies! We also learned different approaches to socio-political situations and how we can help these groups. This multicultural environment was certainly very productive in terms of sharing problems, developing solution-oriented approaches and encouraging the exchange of ideas. This enabled the project to go beyond just offering dance and theater training, allowing everyone involved to gain a broader perspective on the problems experienced by young people from different cultures.

In summary, I can say that the MoveMe Project not only taught dance and theater skills, but also offered a new road map for young people by providing self-awareness, non-verbal communication, and a multicultural perspective. This project also showed how dance and theater are powerful tools for understanding and expressing people’s inner lives and social issues! Going one step further, we discovered that these arts are unifying forces that transform people’s lives and bring societies together. MoveMe Project has a special place in my heart as not only an art project, but also a project of transformation and unification….

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.