FİNANSAL OKURYAZAR NEDİR, NASIL OLUNUR?

1- Para hakkında çevreniz ile iletişim halinde olun.

Para ile ilgili konuşmayı görgüsüzlük olarak görebilir ya da tam tersi maddi olarak iyi bir durumda olmadığınızı düşünüyorsanız çevreniz ile bu konu hakkında konuşmanın sizin değerinizi alçaltacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak para sizin kişisel değerinizi belirlemez. Arkadaşlarınız, aileniz ile maddi durumunuzu konuşmak ve nasıl daha iyi seviyeye çıkarabileceğinizi tartışmak her iki tarafı da önlem almak adına harekete geçirecektir.

2- Paranın ne olduğunu ve daha da önemlisi ne olmadığını anlayın.

Para sizin manevi değerinizi yükseltmez ya da azaltmaz. Paranın en önemli görevi sizin hedeflerinizi gerçekleştirecek bir mekanizma oluşudur. Harcadığınız miktarları da izleyerek ne kadarınızı hayallerinize ne kadarını hedefiniz olmayan alanlara harcadığınızı araştırın. Excel dosyası, not defteri, ya da telefonunuza indirebileceğiniz uygulamalarla harcadığınız parayı kolaylıkla takip edip farkındalığınızı arttırabilirsiniz.

3- Sizin için öncelikli olan şeyleri belirleyin.

Amaçlarınız doğrultusunda önceliklerinizi belirlemek size hedefinizden sapmamanızda yardımcı olacak ve geleceğiniz için nelerin daha önemli olduğunu hatırlatacaktır. Bir yatırım, tasarruf, ya da birikim yaparken bu yola neden çıktığınızı bilmek hedefe ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Elektronik, dijital ortamda kaydetmek yerine kalemle kağıt üzerine yazmak amaçlarınızı daha akılda kalıcı ve gerçekçi kılacaktır.

4-Gelecek hedefleriniz için hayal panosu oluşturun.

Hayal panosu hayallerini hatırlamanıza yardımcı olacak ve ne istediğinizi net bir şekilde görmenizi sağlayacaktır. Gelecekten istediğiniz her şeyin resimlerini, fotoğraflarını bir panoya yapıştırın (ne kadar az yazı o kadar iyi). Bu panoyu her gün kolaylıkla görebileceğiniz bir yere koyun. Şimdi tek yapmanız gereken eliniz her ihtiyacınız olmayan bir şeyi almaya gittiğinde bu panonuzu hatırlamak.

5- Tasarruf edin.

Milyonlar kazanıp hiç birikim yapmıyor, gün geçtikçe kaybediyor olabilirsiniz ya da ücret seviyesinde kazandığınız paranın belirli bir kısmını hemen tasarruf için ayırıyor olabilirsiniz. Yurt dışı planınız için olabilir, eğitim hayatınız için olabilir, çocuklarınızın geleceği için olabilir, kötü gün için olabilir… Birikim yapabileceğiniz alanlar kişiye özel olup kişiden kişiye değişebilir. Ancak uzun vadeli düşünüp tasarruf yapmak sizin elinizde.

WHAT IS A FINANCIAL LITERATE, HOW TO BE?

Economic freedom is the first step to change. And this freedom can only be possible with financial literacy. Financial literacy is not only important for managing money and budget, but also helps young people to anticipate and solve financial problems beforehand and increase their level of well-being. While contributing to the well-being of the individual, household and society at the macro level, it is also one of the main reasons behind the investment and saving problems faced by most people. Unconscious decisions can be a big problem in the long run.

1- Communicate with your environment about money.

You may consider talking about money as impudent, or on the contrary, if you think you are not in a good financial situation, you may think that talking to your environment about it will lower your value. However, money does not determine your self-worth. Talking to your friends and family about your finances and discussing how you can improve it will prompt both sides to take action.

2- Understand what money is and more importantly, what is not.

Money does not increase or decrease your spiritual value. The most important task of money is to be a mechanism to achieve your goals. Investigate how much you spend on your dreams and how much you spend on non-target areas by monitoring the amount you spend. You can easily track the money you spend with Excel file, notepad, or applications you can download to your phone and increase your awareness.

3- Identify the things that are priority for you.

Setting your priorities in line with your goals will help you tostay on track and remind you of what is more important for your future. Knowing why you set out on this path while investing, saving or saving will make it easier for you to reach your goal. Writing on paper with pen instead of recording in electronic, digital environment will make your goals more catchy and realistic.

4-Create a dream board for your future goals.

The dream board will help you remember your dreams and let you see clearly what you want. Post pictures, photos of everything you want from the future to a clipboard (the less text the better). Put this board where you can easily see it every day. Now all you have to do is remember this board when your hand goes to get something you don’t need.

5- Save money.

You may be earning millions and not saving at all, you may be losing day by day, or you may be reserving a certain portion of the money you earn at wage level for savings immediately. It may be for your abroad plan, it may be for your education life, it may be for the future of your children, it may be for the bad day … The areas where you can save are personal and vary from person to person. However, it is up to you to think long term and save money.

--

--

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Corbiz

Corbiz

4 Followers

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.