ÇİZGİNİN DIŞINDA OLMAK VE ÇEŞİTLİLİK

Corbiz
10 min readApr 19, 2021

You can find English translation is below!

Hayatım boyunca aynı olan tüm dinamiklerden sıkılmış biri olarak söyleyebilirim ki, aynı kalmak ve sürekli aynıyı istemek zihnimin içinde oluşan bir çeşit hapishane. Ne zaman aynı kaldığımı, bir yerden farklı bir yere gidemediğimi görürsem kendimi durdurmaya çalışıyorum. Bu hayatın her alanında yaptığımız bir şey. Standartlara uymak için standartlardan çıkamamak. Belki de hayatta en büyük yanılgılarımızdan biri. Ve böylelikle etrafımızda olup biten olaylarla, kişilerle bağlantımız azalıyor. Bir noktada da dünyayla bağlantımız azalıyor ve aslında yaşarken belli sıkıntılar çekmeye başlıyoruz. Bana kalırsa bunun en büyük sebeplerinden biri insanın kendi habitatından çıktığında nasıl yaşayacağını bilememesi. En başından bize öğretilmeyen, o farklı olan, grubun dışına itilen. Farklı olanla nasıl iletişim kuracağımızı bilemiyoruz ve bu sıkıntı hem aile hem okul hem iş hem özel hem de sosyal hayatta karşımıza bir mayın tarlası çıkarıyor ve bu tarla her an patlamaya hazır. Büyüyoruz ve sorumluluklarımız arttıkça girdiğimiz alanlar da artıyor ve yeniliklerle karşılaşıyoruz hayatta. Burada karşımıza çıkan bazı şeylere nasıl tepki verdiğimiz oldukça önemli.

Evrimsel süreç içinde geliştirdiğimiz çok fazla tepki var, çevreye uyum sağlamak için yüzyıllarca farklı davranış şekilleri oluşturduk ve bazen bazılarımız buna uyum sağlayamadı. Bizden farklı kişilerin, kimliklerin olacağını düşünememiş miydik ? Bunları düşünemiyor oluşumuz hayatta bizi daha da zora sürükledi ve aslında ne çalışırken ne okurken ne de sosyalleşirken hayattan keyif alamaz hale geldik. Farklılıkları birer kapı olarak görmek yerine karşımıza çıkan engeller olarak gördük ve belki de evrimsel süreçte bizi ilerletmek yerine geriye itti. Bu yüzden çeşitlilik konusu hem tarihsel hem de bireysel açıdan, oldukça ilgimi çeken bir konu. Konuyla ilgili tüm varyasyonlar: dahil olma, aidiyet, eşitlik hepsi bizi bir noktada iş hayatına ve sosyal hayata götürüyor. Farklı olanla karşılaşıldığında, buna nasıl tepki vereceğimizi bilmiyorsak bu bizi hasta bile edebilir. Mental ve fiziksel olarak hayatta çok geride hissetmemiz mümkün. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki bu zamana kadarki olan kimliğimi ve mücadeleci ruhumu, yaptığım işleri benden bambaşka yerlerde bulunan insanlarla olan ilişkime borçluyum.

Bu konuyla ilgili olarak son yıllarda sıkça duyduğum bir kavram var. Çeşitlilik yönetimi. Şu ana kadar bahsettiğim farklılıklarla başa çıkabilme becerisinin kavramsal adı. Çeşitlilik yönetimi, farklı geçmişlere sahip çalışanların belirli politikalar ve programlar aracılığıyla bir kuruluşun yapısına daha fazla dahil edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan eylemleri ifade ediyor. Genel tanımını bu şekilde verebiliriz. Çeşitliliğin içinde cinsiyet, etnik köken, kişilik, kültürel inançlar, sosyal ve medeni durum, engellilik veya cinsel yönelim gibi çok çeşitli faktörler var. Tanımlanmış bir grup içinde birden çok yaşam tarzını ve kişisel özelliği ele alma ve destekleme uygulaması da denilebilir. 21. yy’da bu kadar global bir dünyada yaşıyorken bu tür uygulamaların olmaması kaçınılmaz olsa gerek. İş hayatında farklılıklarla karşılaşan insanların bunları nasıl yönetebileceğini öğrenmesi kesinlikle büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili özellikle Avrupa’da çok güzel uygulamalar mevcut.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çok çeşitli ve esnek projeler hayata geçirmektelerdir. Bu anlayışla faaliyet gösteren kurumlar farklı kültürlerden insanları bir araya getirmeye odaklanıyor ve tüm kültürlere eşit saygı duyuyor.

Peki neden çeşitlilik yönetimine ihtiyacımız var? Çeşitli kültürler hakkında bilgi edinmek, insanların sahip olduğu tüm ortak noktaları anlamamızı sağlıyor. Ortak yönlerinizi anladığınızda, çalıştığınız yerdeki farklı kültürlere sahip insanlarla etkileşim kurmak çok daha kolay olacak ve ortak bir kültür yaratabileceksiniz. Şunu anlıyoruz ki çeşitlilik yönetiminin kaliteli olması demek o ülkenin refah seviyesi de yüksek demektir, söz konusu projeler de giderek yaygınlaşması bu durumun gerçeğe dönüşmesi için çok önemlidir. Çünkü başarılı bir çeşitlilik yönetimi, yöneticilerin kurumsal hedeflere daha iyi ulaşmak için çalışanın bilgi ve uzmanlığını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Aslına bakıldığında çeşitlilik yönetimi günümüzde yüksek performans için bir zorunluluktur. McKinsey Çeşitlilik Anketi’ne göre, yöneticileri arasında çeşitlilik sağlayan şirketler % 33 daha yüksek performansa sahip. İş hayatındaki bu pozitif etki, hem ülkeyi ekonomik olarak daha yüksek bir seviyeye götürür, hem de çalışana bolca motivasyon sağlar. Dolayısıyla farklılıklarla uyum ve farklılıkları iyi yönetim hayatımızın her alanında olmalı.

Peki ben farklılıklarla nasıl başa çıkıyorum ? Evde, okulda, iş hayatında, sosyal hayatta ? Birçoğumuz, farklılıkları yok sayarak farklılıkların üstesinden gelir. Ne olursa olsun çatışmadan kaçınmaya çalışırlar. Bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, konuyu değiştirirler ve ileride o konuyu o kişiyle gündeme getirmemek için uğraşırlar.

Önemli farklılıkları inkâr edersek uzun vadede zarar verebilir. Fakat bu farklılıklarımızı gerçek anlamda bir iletişim kurarak konuşabilirsek bize uzun vadede çok büyük bir katkısı olacaktır. Bir sorun varsa ortada eğer her yönüyle görme yeteneğine sahip olmak büyük önem taşır. Muhtemelen bu yüzden çatışma/tartışma konusunda nispeten daha rahat olabiliyorum çünkü çoğu zaman başka birinin neden o düşünce yapısına sahip olduğunu görebiliyorum. Empati bu noktada çok önemli bir kavram olarak ön plana çıkar. Çatışmayla ilgili bu kolay tavrın diğer insanlar için kolay olmadığının farkındayım. Yine de, çatışmanın en iyi yolunun iletişimden geçtiğini düşünüyorum. Farklılıklar taşıyan insanlarla bir arada bulunabilmenin ve sağlıklı ilişkiler kurabilmenin en iyi yolu, farklılıklarımızla başa çıkabilmek. Bu durum hayatın her alanında geçerli ve farklılıklarla başa çıkmanın en iyi yolu, saygılı diyaloglar kurabilmek ve dikkatli dinleyebilme becerisi bana göre. Dinlemek genellikle en zor kısımdır, ama birbirimizi dinlemek — gerçekten dinlemek — önemlidir. Farklı olduğumuzu fark ettiğimizde, daha çok dinlememiz, kullanılan kelimelerin önemini anlamamız ve diğer kişiyle empati yapmamız gerekir. Karşı tarafa baktığımızda, başka türlü fikirler ve düşünce yapıları, umutlar ve rüyalar, korkular, kabuslar bulabilme şansımız yüksek. Her kişinin, o kişinin duruşunu yönlendiren benzersiz bir hikâyesi, deneyimi ve aslında tutku koleksiyonu var.

Sonsuz tartışmaların içinde kilitli kalmak yerine, aynı fikirde olmadığımız biriyle empati kurmayı seçebiliriz ki bu cesaret ister — yani gerçek cesaret -. Daha yakından bakabilir, daha derine inebilir ve buna rağmen ilişki kurabileceğimiz hiçbir şey bulamayabiliriz ancak, birbirimizle yan yana kaldıkça, çatıştığımız yerler aracılığıyla gerçekten dinleyip konuştukça, birbirimizin bakış açılarının değerini fark etmede de bir o kadar iyi olabilme şansımız var. Tüm çabamıza rağmen, hala tam bir fikir ortaklığı bulamadığımız zamanlarda bile, en azından bir başkasını daha iyi anlamış olabiliriz ve bu hayatta her zaman artı bir durumdur. Hatta diğer kişinin bakış açısı hakkında gerçekten hoşlanacak bir şeyler bile bulabiliriz. Oldukça kozmopolit bir dünyada yaşıyoruz ve çatışmayı aşmak kolay değil, ancak ilişkiler zamanımıza ve enerjimize yatırım yapmaya değer. Farklılıklarla başa çıkarak başkalarına bizim için ne kadar önemli olduklarını gösterebiliriz ve bu sayede hayatımızın her bir noktasına anlam katıp iç huzura ulaşırız ve belki de bu şekilde çizginin dışına çıkan olabiliriz.

BEING OUT OF THE LINE AND DIVERSITY

Being bored of all the same dynamics throughout my life, I can say that staying the same and wanting the same all the time is a kind of prison formed in my mind. Whenever I see that I am staying the same, that I can not go from one place to another, I try to stop myself. This is something we do in all areas of life. Failing to come out of the standards to comply with the standards. Perhaps one of our biggest mistakes in life. And thus, our connection with the events and people around us decreases. At some point, our connection with the world decreases and we actually start to have certain difficulties while living. In my opinion, one of the biggest reasons for this is that people do not know how to live when they leave their habitat. It is that different, that we were not taught from the beginning, that is pushed out of the group. We do not know how to communicate with the different, and this problem creates a minefield in both family, school, business, private and social life, and this field is ready to explode at any moment. We grow and as our responsibilities increase, the fields we enter also increase and we encounter innovations in life. It is very important how we react to some of the things that come up here.

There are so many responses we’ve developed over the course of evolution, we’ve created different behaviors for centuries to adapt to the environment, and sometimes some of us just couldn’t adapt to it. Couldn’t we imagine that there would be different people, identities? Our inability to think about these has made us even more difficult in life, and in fact, we can not enjoy life while working, reading or socializing. We saw differences as obstacles instead of seeing them as gates, and perhaps pushed us back rather than pushing us forward in the evolutionary process. Therefore, the issue of diversity is a topic that attracts my attention, both historically and individually. All the variations on the subject: inclusion, belonging, equality all lead us to business life and social life at some point. When faced with the different, if we do not know how to react to it, it can even make us sick. It is possible that we feel far behind in life mentally and physically. Based on my own experiences, I can say that I owe my identity and combative spirit to my relationship with people who are in places completely different from me. There is a concept I have heard frequently in recent years regarding this issue. Diversity management. The conceptual name of the ability to deal with differences that I have mentioned so far. Diversity management refers to actions aimed at promoting the greater inclusion of employees from diverse backgrounds into an organization’s structure through specific policies and programs. We can give its general definition in this way. Diversity includes a wide variety of factors such as gender, ethnicity, personality, cultural beliefs, social and marital status, disability or sexual orientation. It can also be called the practice of handling and supporting multiple lifestyles and personal characteristics within a defined group.

While living in such a global world in the 21st century, it must be inevitable that such practices do not exist. It is absolutely essential that people who encounter differences in business life learn how to manage them. There are very good practices on this subject, especially in Europe. Private sector and non-governmental organizations are implementing a wide variety of flexible projects. Institutions operating with this understanding focus on bringing people from different cultures together and respect all cultures equally. So why do we need diversity management? Learning about various cultures allows us to understand all the things people have in common. Once you understand what you have in common, it will be much easier to interact with people of different cultures where you work and you will be able to create a common culture. We understand that the quality of diversity management means that the welfare level of that country is also high, and the increasing widespread use of these projects is very important for this situation to become a reality. Because successful diversity management helps managers maximize the employee’s knowledge and expertise to better achieve corporate goals. In fact, diversity management is a must for high performance today. According to the McKinsey Diversity Survey, companies that diversify their managers have 33% higher performance. This positive effect in business life both brings the country to a higher level economically and provides plenty of motivation to the employee. Therefore, good management should be in all areas of our lives.

How do I deal with differences? At home, school, business life, social life? Most of us overcome differences by ignoring differences. They try to avoid conflict no matter what. If a disagreement arises, they change the subject and try not to raise that issue with that person in the future. If we deny the important differences, it can hurt in the long run. But if we can talk about these differences by communicating in a real sense, it will make a great contribution to us in the long run. If there is a problem, it is very important to have the ability to see in all aspects. This is probably why I can be relatively comfortable with conflict / debate because I can often see why someone else has that mindset. Empathy comes to the fore as a very important concept at this point. I realize that this easy attitude to conflict is not easy for other people. Still, I think the best way to conflict is through communication. The best way to coexist with diverse people and build healthy relationships is to cope with our differences. This is true in all areas of life and I think the best way to deal with differences is the ability to have respectful dialogue and to listen carefully. Listening is often the hardest part, but listening — really listening — to each other is important. When we realize that we are different, we need to listen more, understand the importance of the words used, and empathize with the other person. When we look at the opposite side, there is a good chance that we may find other kinds of ideas and thinking, hopes and dreams, fears, nightmares.

Each person has a unique story, experience, and indeed a passion collection that guides that person’s stance. Instead of being locked in endless arguments, we can choose to empathize with someone we disagree with, which takes courage — true courage. We can take a closer look, go deeper and still find nothing to relate to, but the more we stay side by side, the more we really listen and talk through the places we conflict, the better chances are we can be just as good at realizing the value of each other’s perspectives. In spite of all our efforts, even when we still don’t find a full consensus, we may at least have gotten a better understanding of someone else, and this is always a plus in life. We may even find something to really like about the other person’s perspective. We live in a highly cosmopolitan world and conflict is not easy to overcome, but relationships are worth investing our time and energy into. By dealing with differences, we can show others how important they are to us, so we can add meaning to every single point of our lives and achieve inner peace and maybe we could go out of line this way.

Gülnihal Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya/Sosyoloji öğrencisi, Corbiz Cooper, Blog Yazarı, Editör, Podcaster. Bahçeşehir University New Media / Sociology student, Corbiz Cooper, Editor, Blogger, Podcaster

--

--

Corbiz

2016 yılında kurulan CORBİZ Kurumsal İş Çözümleri, İstanbul merkezli olarak ulusal ve uluslararası çapta hizmet vermektedir.